Lubenec – naučná stezka

Městečko Lubenec leží na důležité dopravní tepně pod Doupovskými vrchy, která spojuje Prahu se západním pohraničím. Název obce je odvozen od slova „lub“ - tak se kdysi nazývala kůra loupaná ze stromů, používaná jako střešní krytina.

Za shlédnutí stojí především okolní příroda, pozoruhodná svými ostrými kontrasty. Mokřady a nivní vegetace se tu na několika stech metrech mění v louky, které přecházejí v pastviny. Nad nimi se táhnou lesy končící u skalek a planin s kamennou sutí. Výrazná rozmanitost krajiny okolí Lubence přivedla učitele z místní školy na nápad vybudovat tady školní naučnou stezku. Tabule pro její jednotlivé úseky vyráběli sami žáci základní školy. Ale aby pro ně práce neznamenala jen suchopárně vědecké zpracovávání dat nebo nanejvýš sbírání obrázků, ale probudila v dětech zájem o tvůrčí myšlení, pamatuje text také na povídání o místních strašidlech a vílách.

V nejvyšším bodě lubenecké naučné stezky, na vrcholu kopce, se tyčí bílý, dřevěný kříž. Realisté sice tvrdí, že křesťanský symbol tu byl evidentně vztyčen kvůli epidemii moru, ale romantici si jeho existenci vykládají dávnou legendou o nešťastné lásce, kterou si můžete přečíst na příslušné tabuli. Jedna ze zastávek upozorňuje také na torzo záměru hraběte Lažanského, který zde koncem devatenáctého století budoval to, čemu říkal Ermitáž. Severní svahy kopce tehdy byly protkány cestami a schody, přičemž na některých místech ve skalách nechal hrabě vytesat odpočívadla. Celá stezka má dnes asi čtyři a půl kilometru a najít ji lze i na nových turistických mapách.